Թոշակառուների համար սպասված լուր. պաշտոնապես տեղեկացնում ենք…տարածեք թող բոլոր թոշակ ստացողներն իմանան, որ …Հաշվի առնելով կենսաթոշակային տարիքի անձանց՝ կորոնավիրուսի տարածման ռիսկային խմբում գտնվելու հանգամանքը՝ հանրապետությունում այս ամիս ևս կենսաթոշակի (նպաստների) կանխիկ վճարումն իրականացվելու է բացառապես շահառուների հաշվառման հասցեներում, փոստատարների կողմից հասցեական առաքման միջոցով:


Սա թույլ կտա խուսափել բաժանմունքներում մարդկային կուտակումներից:

Փոստային բաժանմունքները օգոստոս ամսվա կենսաթոշակների վճարումները կիրականացնեն օգոստոսի 4-ից մինչև 20-ը ներառյալ:

Բոլոր այն դեպքերում, երբ կենսաթոշակի (նպաստների) կանխիկ վճարումը հնարավոր չի լինի իրականացնել շահառուի հաշվառման հասցեում չբնակվելու պատճառով, վճարումը կկազմակերպվի

կենսաթոշակառուի (նպաստառուի) հաշվառման հասցեն սպասարկող փոստային բաժանմունքում, օգոստոսի 10-ից սկսած՝ խստագույնս պահպանելով համավարակի տարածման կանխարգելման կանոնները:

Tenendo conto del fatto che le persone in età pensionabile sono a rischio di diffusione del coronavirus, questo mese il pagamento di questa pensione (prestazioni) nel paese sarà effettuato esclusivamente presso gli indirizzi di registrazione dei beneficiari, tramite consegna postale da parte dei postini.

Ciò eviterà la folla nei dipartimenti.

Gli uffici postali effettueranno i pagamenti delle pensioni dal 4 al 20 agosto compresi.

In tutti i casi in cui il pagamento della pensione (prestazioni) non sarà possibile a causa della non residenza presso l’indirizzo di registrazione del beneficiario, il pagamento verrà effettuato presso l’ufficio postale

servire l’indirizzo di registrazione del beneficiario (beneficiario), a partire dal 10 agosto, aderendo rigorosamente alle regole.

(Visited 27 times, 1 visits today)

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *